2014-07-10 10.41.58.jpg

  implementatie 

Building the bridge while walking it.

Wij houden ervan wanneer een plan werkelijkheid wordt.  We hebben niets liever dan met onze voeten in de klei staan, samen te werken met de actoren in zowel het veld als op het kantoor. Al doende leren we, waar we een praktische en pragmatische aanpak combineren met ons technisch & analytisch vakmanschap als ingenieurs.  We stellen de mensen centraal in ons proces om zo strategische oplossingen te maken die sociale relevantie met technische kansen integreren. De basis van onze werkwijze is vaak project-, proces-, programma- en omgevings-management. Maar bovenal heb je voor de implementatie en succesvolle realisatie van een project goede mensen, ideeën en samenwerking nodig die wij in huis hebben.

Onze rol in onderstaande cases:

  1. mee werken als team member met als rol die van design thinker en technische specialist
  2. projectleider bij opzetten en begeleiden in uitvoering prototypes / pilots / programma's
  3. proces en programma facilitatie & ontwerp

CASE: Projectleider ondersteuning circulaire bedrijvigheid en bouw i.s.m. Gemeente Amsterdam

Binnen de Gemeente Amsterdam organiseren en ontwikkelen wij een challenge/prize voor het thema van circulair bouwen. Het doel is om relevante stakeholders bij elkaar te brengen ten behoeve en stimulatie van open innovaties en schaalbare circulaire oplossingen, om op deze manier de doelstellingen van circulaire economie van de stad en de metropool regio te ondersteunen. Zie hier meer informatie over de ambities van de stad. 

Daarnaast faciliteren we verschillende (technische) werkgroepen omtrent de circulaire economie in Amsterdam en de metropool regio waar onderwerpen van ondernemingsschap, bedrijvigheid, logistiek, nieuwe business modellen en innovatieve producten & services centraal staan.

We leveren sinds September 2018 een projectleider voor de afdeling Ruimte & Duurzaamheid

CASE: Stakeholder en omgevingsmanager realisatie Prins Hendrikkade i.s.m. Gemeente Amsterdam

In het coalitieakkoord van de Gemeente Amsterdam, van mei 2018; Een nieuwe lente, een nieuw geluid, heeft het bestuur de ambitie voor een autoluwe stad aangegeven. Deze opgave geldt ook voor de entree van de stad om een verkeersluwe Prins Hendrikkade te maken. “Daarmee wordt de barrière minder en tevens wordt het gebied langs het historisch waterfront leefbaarder en veiliger en er ontstaat een attractief verblijfsgebied”.

Onze taak is om het stakeholdermanagement voor deze gebiedsontwikkeling uit te voeren en in goede banen te leiden. Het procesontwerp hiervan heeft als doel om mede de inhoud voor de nota van uitgangspunten te bepalen voor de reconstructie van het de Prins Hendrikkade. 

We leveren sinds September 2018  een Stakeholder- en omgevingsmanager voor het Ingenieursbureau van de Gemeente Amsterdam

CASE: Ontwikkeling van de educatie sector in Gambia i.s.m. Wereldbank.

Gambia is een land in West Afrika met een (geschatte) populatie van 1.8 miljoen inwoners waarvan meer dan 60% jonger is dan 24. Terwijl het overheidsbudget om deze jonge populatie van goede educatie te voorzien lang niet toereikend is.  And The People werkt met het educatie team van de Wereldbank en de Gambiaanse overheid aan de uitdaging om de toegang tot en de kwaliteit van het primair onderwijs te vergroten. 

We leveren sinds 2014 een strategisch en technisch specialist voor het Ministerie van educatie, om stapsgewijs verbeteringen van de infrastructuurop een duurzame wijze te implementeren en te realiseren. 


Gerelateerd