2017-11-01 16.04.31.jpg

  prototyping

The proof of the pudding is in the eating.

We geloven in een goede combinatie tussen doen & denken. Ontwerpend onderzoeken, action-research; door het tastbaar maken van ideeën kun je snel leren hoe je oplossing in de echte wereld, bij eindgebruikers, communities, de doelgroep, bijdraagt aan het vraagstuk waar we aan werken.  We gebruiken daarom graag prototypes.

The Proof of the Pudding is in the Eating. Eén van onze favoriete quotes. Door het voorleggen van prototypes aan communities testen we kritische aannames, leggen we (soms verborgen) wensen, behoeften en gedragingen bloot en onstaan er waardevolle inzichten om gevalideerde vervolgstappen te ondernemen. 

 

 

Wat is prototyping?

Er zijn er in verschillende vormen van prototyping. Afhankelijk van de fase van het innovatieproces en wat er getest moet worden zijn prototypes steeds gedetailleerde of completer. Van een basic scenario, rollenspel, mock-up, tot een proof of concept of design prototype. Het motto bij protyping is; 'kill the monster when it is small' ; het doel van prototypen is niet het bewijzen dat je idee werkt; maar oprecht te leren hoe je idee functioneert in de echte wereld, om zo je idee naar een volgend niveau te kunnen brengen. Voldoet het niet aan de verwachtingen; ook goed! Dan heb je waardevolle inzichten waar je terug mee naar de tekentafel kunt voordat er veel tijd, inspanningen en geld besteed wordt aan een idee wat in de basis niet aansluit bij de belevingswereld van de beoogde gebruikers.

Naast feedback krijgen vanuit de doelgroep zijn prototypes ook heel nuttig om buy-in te organiseren van stakeholders - intern en extern - in je propositie. Het tastbaar maken van wat er op strategisch niveau bedacht wordt helpt enorm in een project vooruit te krijgen. Hoe groter een team - hoe groter ook de interpretaties hoe iets er in het echt uitziet of zal werken. Prototyping helpt om al deze aannames onderbouwd af te wijzen of te bevestigen en draagkracht voor het vervolg te organiseren

Dat je heel snel naar concrete prototypes kan gaan merk je als je werkt met onze Human Centered Design Sprint methode. Deze methode is er op gericht om in een korte periode van 4 tot 8 dagen tot gevalideerde oplossingen te komen. Voor het maken van prototypes zijn verschillende ontwerp- en organisatie-skills nodig. We hebben daar heel wat van in huis, of weten in ons netwerk daar de juiste partijen voor te vinden.


Gerelateerd