BuitenKANSEN - Verbinden van platteland met steden

KLANT Gemeente Overijssel LOCATIE Overijssel

Leegstand in het buitengebied van Overijssel neemt de komende jaren flink toe. Tussen nu en 2030 verdwijnen ongeveer 3000 van de in totaal 9000 agrarische bedrijven, met name door een gebrek aan opvolgers. In totaal verdwijnt circa 4 miljoen m2 agrarisch bedrijfsruimte. Deze leegstand is niet goed voor de leefbaarheid en de kwaliteit van het buitengebied. In steden zoals Amsterdam speelt het tegenovergestelde. Postzegelparkjes, Urban farming, toename van drukte door groei van toerisme en inwoners.

Voor de Provincie Overijssel bedachten we het concept Buitenplekkies. Buitenplekkies zoekt de verbinding tussen stad en ommeland door stadsmensen te verzamelen in collectieven en die te matchen aan vrijkomende agrarisch bedrijven. Het is de regisseur van het proces om te komen tot een concreet, realistisch en haalbaar plan rondom vrijkomend agrarische bedrijven (VAB). Dit gebeurt door aan de ene kant collectieven aan te trekken met mogelijkheden een eigen plek te creëren op het platteland, maar tegelijkertijd het collectieve proces rondom de totstandkoming van een project-plan effectief te realiseren. 

Binnenkort meer.