Community Land Trust Bijlmer - Inclusieve gebiedsontwikkeling

Community Land Trust Bijlmer Interactief onderzoek naar inclusieve gebiedsontwikkeling & betaalbaar wonen.

Nu de economische crisis voorbij is, neemt de druk op de woningmarkt weer toe. Voor mensen met een laag – en vaak ook al middeninkomen – is een eigen woning in de stad onbetaalbaar geworden. De consequentie is dat er verdringing optreedt in de stad. Nog even en steden als Amsterdam en Utrecht zijn alleen nog betaalbaar en toegankelijk voor mensen met een hoog inkomen, expats en toeristen. Met andere woorden: de kloof tussen arm en rijk wordt steeds groter. Als er niets verandert, kunnen mensen met een laag of middeninkomen dan nog wel in de grote steden wonen? 

De H-Buurt in de Bijlmer is een van de ontwikkelbuurten in Amsterdam, waarin zowel de gemeente als woningbouwcorporaties de aankomende jaren extra zullen investeren. Om de segregatie in Amsterdam tegen te gaan en inclusieve stadsvernieuwing en betaalbare woningen tegelijk te laten ontstaan willen wij het principe van de zogenaamde Community Land Trust (CLT) in de H-Buurt van de Bijlmer testen. Kenmerk van een CLT is de eigendomsstructuur waarin grondeigenaar, bewoners en de buurt alle drie een evenredig deel vullen. 

Samen met stadsdeel Zuid Oost, mensen uit de H-buurt en collega's van Publieke Versnellers ontwikkelen we het Stadslab Community Land Trust Bijlmer. We testen in een Social Lab of de inzet van CLT segregatie in steden tegen kan gaan; kunnen de principes van een Community Land Trust (CLT) een handvat bieden aan de wijk om zelf aan het roer te staan ten behoeve van inclusieve gebiedsontwikkeling?

Dankzij financiering van oa. het Stimuleringsfonds en de Triodos Foundation starten we dit Lab op. De aankomende maanden gaan we in drie sprints testen hoe een CLT er in Nederland en de Bijlmer uit kan komen te zien. Dat doen we samen met bewoners, stakeholders als de gemeente, banken en financiële en juridische experts.

Meer updates via: communitylandtrust.nl | clt.amsterdam | www.cltbijlmer.nl