2017-11-01 16.04.31.jpg

HCD SPRINTS

In korte tijd van uitdaging naar concrete, geteste oplossing

Met Human Centered Design (HCD) Sprints combineren we het proces ontworpen door Google Ventures met Human Centered Design methodieken om zo in een snel tempo oplossingen te bedenken en testen voor jouw grote vraagstukken. In een aantal stappen doorloop je fasen als onderzoek, analyse, brainstormen, uitwerken en testen. 

1) inzichten op te doen uit het veld, bij de eindgebruikers, doelgroepen en stakeholders
2) probleemanalyse & inzichten verwerken
3) oplossingen genereren
4) prototypes / tests ontwikkelen
5) testen van oplossingen bij de doelgroep

Een sprint bestaat uit een afgebakende periode waarin in werkateliers intensief en gecommitteerd wordt gewerkt aan een gezamenlijk doel.  Onze ervaring is dat bij een goed ontworpen proces een grote slag gemaakt kan worden in een het ontwerpend actie onderzoek; in co-creatie met de 'probleemeigenaar' en partners die mee werken.  Aannames worden gevalideerd en er ontstaat enthousiasme, draagvlak en eigenaarschap om er na de Sprint gericht aan verder te werken. 

Vaak ontwerpen we meerdere gefaseerde sprints,  waar we binnen een zgn. Social Lab mee aan de slag gaan. We zijn getraind om te werken in de geest van de internationaal toegepaste methodologie van de Next Generation Labs (Zaid Hassan); het proces en de organisatievorm is daarmee ingericht als een integrale samenwerking tussen verschillende partijen, publiek en privaat.

Het programma van de Sprint wordt afgestemd op jouw uitdaging en het team wordt samengesteld uit belangrijke stakeholders aangevuld met waar nodig externe design thinkers, ontwerpers en (inhoudelijke) experts.  

 

 GERELATEERD

Human Centered Design

Human Centered Design

Social Labs

Social Labs