bij de maquette.JPG

SOCIAL LABS

complexe uitdagingen vragen om integrale samenwerking

 

Voor complexe uitdagingen waar een integrale samenwerking tussen verschillende partijen, publiek en privaat key is voor gedragen oplossingen werken we met de Social Labs methodologie.  Deze internationaal ontwikkelde aanpak maakt complexe opgaven begrijpelijk door de perspectieven van burgers, professionals en beleidsmakers bij elkaar te brengen en deze groepen te betrekken in het doen van onderzoek, analyse en de ontwikkeling van oplossend vermogen. We werken in de geest van de Next Generation Labs (Zaid Hassan).

In een Social Lab vinden vaak meerdere gefaseerde Design Sprints plaats. Deze sprints zorgen voor versnelling van het lab-proces en zijn momenten waarop voortgang gemaakt en gedeeld kan worden met een bredere groep deelnemers. 

Op dit moment zijn we bezig met een Social Lab in de Bijlmer waarin we onderzoeken en testen hoe we inclusieve stadsvernieuwing en betaalbare woningen kunnen realiseren. 
'Nu de economische crisis voorbij is, neemt de druk op de woningmarkt weer toe. Voor mensen met een laag en middeninkomen, is een eigen woning in Amsterdam onbetaalbaar en een houdbaar alternatief bestaat niet. Om de segregatie in Amsterdam tegen te gaan en inclusieve stadsvernieuwing en betaalbare woningen tegelijk te laten ontstaan past het Social Lab Community Land Trust Bijlmer de principe van de zogenaamde Community Land Trust (CLT) in de H-Buurt in de Bijlmer toe. CLT, waarmee al in België mee geëxperimenteerd wordt, is een systeem dat individuele eigendomsrechten combineert met collectieve landeigendom. De H-Buurt in de Bijlmer is een van de ontwikkel buurten in Amsterdam, waarin zowel de gemeente als woningbouwcorporaties de aankomende jaren extra zullen investeren. Daarom wil het Social Lab de principes van CLT in deze buurt toepassen, bouwen aan gezamenlijke draagkracht en toewerken naar een breed gedragen sociale businesscase. Om constant te monitoren, te reflecteren en de opgebouwde kennis te delen maakt het lab een korte film van het proces.' 

Voor meer informatie en voortgang van dit Lab zie communitylandtrust.nl

 

 

 

 

 

 

 GERELATEERD

Human Centered Design

Human Centered Design

Design Sprints

Design Sprints