Community Land Trust Bijlmer - Inclusieve gebiedsontwikkeling

Hoe kunnen we de verdringing op de woningmarkt keren, en zorgen dat er ook mensen voor mensen met lagere inkomens een plek blijft in de stad?

In de Bijlmer zetten we een Social Lab op om te kijken of de principes van een Community Land Trust (CLT) een handvat kunnen bieden aan de wijk om zelf aan het roer te staan ten behoeve van inclusieve gebiedsontwikkeling.

Read More