2017-11-16 21.57.35.jpg

HUMAN CENTERED DESIGN

We spend a lot time designing the bridge, but not enough time thinking about the people who are crossing it

Human Centered Design is een proces aanpak voor het ontwikkelen van diensten en producten waarbij de eindgebruiker centraal wordt gesteld. Het startpunt is een verkenning van de standpunten, het opdoen van inzichten die zijn opgehaald bij de belangrijkste stakeholders; zoals buurtbewoners of lokale ondernemers. De 'eindgebruiker' wordt gedurende het hele ontwerpproces betrokken. Verschillende tools en hulpmiddelen helpen daarbij; zoals creatieve en interactieve onderzoekstechnieken, het ontwikkelen van persona's, het snel opzetten van prototypes; door te experimenteren kunnen aannames getest worden in de echte wereld. Meer achtergrond over de human centered design aanpak? Zie hier, of hier.  Hieronder lichten we een project van ons toe waarbij de human centered design aanpak key was voor het ontwikkelen van nieuwe producten en diensten.

 

CASE: Welke kansen biedt de circulaire economie voor de markt?

Hoe geven we de Amsterdamse markten nieuwe relevantie in de toekomst? De Amsterdamse markten verliezen hun relevantie als goedkope one-stop-shop voor groente, fruit en andere waren; je gulden is er niet altijd meer een daalder waard. Welke rol kan de markt in de toekomst dan wel vervullen? Ontmoetingsplek, belevenis, divers aanbod, nieuwe producten en diensten...  

Door een systeemverkenning, workshops en gesprekken met de stakeholders op en rondom de markt werden oplossingsrichtingen ontwikkeld waarbij circulaire economie; het waarde geven aan de reststromen van de markt en haar omgeving, centraal stond. Drie proposities werden geprototyped met verschillende partners en worden nu verder door ontwikkeld onder de naam "Cirkelmarkt". Door deze proposities draagt de markt bij aan de lokale leefbaarheid, sociale werkgelegenheid én wordt het een catalysator in het afvalsysteem - hoogwaardigere afvalscheiding, distributie van grondstoffen en verkoop van circulaire producten maken de markt een belangrijke spil in de lokale circulaire economie! 


Gerelateerd