Community Land Trust Bijlmer - Inclusieve gebiedsontwikkeling

Hoe kunnen we de verdringing op de woningmarkt keren, en zorgen dat er ook mensen voor mensen met lagere inkomens een plek blijft in de stad?

In de Bijlmer zetten we een Social Lab op om te kijken of de principes van een Community Land Trust (CLT) een handvat kunnen bieden aan de wijk om zelf aan het roer te staan ten behoeve van inclusieve gebiedsontwikkeling.

Read More

Playful facilitation of Disability Inclusion

How can we make disability inclusion a topic that is not heavy, but instead: energising? With that thought, And The People and Light for the World started to develop a game that helps to facilitate disability inclusion in a playful way. 

The Inclusive health game is the first game in a series of inclusion games. It helps health professionals to understand the barriers that people with a disability face when they make use of health care services – and to create short term and long term solutions.

Read More

BuitenKANSEN - Verbinden van platteland met steden

KLANT Gemeente Overijssel LOCATIE Overijssel

Leegstand in het buitengebied van Overijssel neemt de komende jaren flink toe. Tussen nu en 2030 verdwijnen ongeveer 3000 van de in totaal 9000 agrarische bedrijven, met name door een gebrek aan opvolgers. In totaal verdwijnt circa 4 miljoen agrarisch bedrijfsruimte. Deze leegstand is niet goed voor de leefbaarheid en de kwaliteit van het buitengebied. In steden zoals Amsterdam speelt het tegenovergestelde. Postzegelparkjes, Urban farming, toename van drukte door groei van toerisme en inwoners.

Buitenplekkies zoekt de verbinding tussen stad en ommeland door stadsmensen te verzamelen in collectieven en die te matchen aan vrijkomende agrarisch bedrijven.

Read More